KOL

KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom som utvecklas långsamt. Många gånger förväxlas symtomen den helt enkelt med en försämring av lungkapaciteten som tecken på naturligt åldrande. Vid kroppslig undersökning kan läkare höra mer dämpade ljud då läkaren lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop. Då läkaren knackar på bröstkorgsväggen kan det låta mer ihåligt än normalt. Hörapparater i Stockholm kan vara till stöd för läkare med debuterande hörselproblem för det fall läkaren börjar få problem att höra de typiska tecknen på KOL.

 

KOL orsakas av
Den största orsaken till uppkomsten av KOL är tobaksrökning. Röken innehåller förutom nikotin och tjära många giftiga ämnen. Långvarig rökning skapar en inflammation i luftrören i lungorna, det ger stora skadeverkningar. En av de förändringar som sker i lungans vävnader benämns emfysem och den är typisk vid KOL.

 

Inflammation i slemhinnorna

Eftersom det vid KOL råder ett inflammationstillstånd i luftrörens slemhinnor, skadas de fina flimmerhåren och blir mer eller mindre förstörda. Flimmerhårens uppgift är att kontinuerligt transportera det slem som bildas upp mot luftstrupen. Eftersom flimmerhåren förstörs ökar slemproduktionen och den drabbade hostar för att få upp slemmet. Här handlar det om det som kallas rökhosta. Luftrören är svullna och på så sätt blir det allt svårare för luften att flöda i lungorna. Man kan behöva börja använda sig av slemhinneavsvällande mediciner som inhaleras.

 

Symtom vid KOL
Det är vanligtvis upphostning av slem som är det första symptomet att någon drabbats av KOL. I de tidigare stadierna av KOL ökar alltså hosta och missfärgad upphostning är också typiskt inslag i sjukdomsbilden. Det är först betydligt senare, många gånger då sjukdomsprocessen pågått under en längre tid som övriga symtom typiska för KOL uppträder. Det kan till och med ta årtionden innan de upptäcks. Till dessa symptom hör nedsatt lungfunktion. Trötthet, dålig ork och andfåddhet kommer i allmänhet senare. Efter lång tid följer andfåddhet även vid liten eller mer eller obefintlig fysisk ansträngning, lufthunger och ett kippande efter andan sker även i vila.KOL 22

 

Svår KOL
Att vara svårt sjuk i KOL innebär att andningen tar mycket energi, tar cirka 20 procent av kroppens totala energiåtgång. Det ska då jämföras med en person med friska lungor då förbrukas endast två till tre procent av dennes kropps totala energiåtgång.

En del personer som har KOL kan behöva energiberikad kost för att undvika att de går ned i vikt. Svår KOL kan resultera i en oönskad viktnedgång.

 

Ett gott tips – sluta röka i tid, så slipper du drabbas av KOL.

 
 

About the author

More posts by