Astma

Astma innebär att man lider av en inflammation i luftvägarna, som gör att det blir svårare att andas. Inflammationen gör nämligen att slemhinnan i luftrören svullnar, vilket gör att luften får svårare att passera ner i lungorna. Detta kan leda till symptom som väsande eller pipande andning, andnöd och långvarig hosta. Astma kan yttra sig på väldigt olika sätt för olika människor – vissa har mest besvär av sin astma vid fysisk ansträngning, andra vid förkylning, och de som är allergiska får också förvärrade astmabesvär vid pollen eller kvalster.

Det är vanligast att man får astma som barn, men man kan också få det som vuxen. Barnastma är ofta så kallad allergisk astma, som utlöses av och förvärras av något ämne som man är överkänslig mot. Som vuxen är det vanligare att sjukdomen utlöses av något annat, till exempel ett virus som orsakar en luftvägsinfektion. Denna typ av astma kallas icke-allergisk astma.640px-AsthmaInhaler

Astma behandlas dels med inflammationshämmande medel, framförallt kortison, dels med luftrörsvidgande medel. Samtliga läkemedel för astma inandas med någon form av inhalator. De luftrörsvidgande medlen finns i två varianter: ett långverkande och förebyggande medel, som ska tas regelbundet, och ett snabbverkande medel, som tas exempelvis innan träning. Målet med behandlingen av astma är att patienten ska kunna leva sitt liv som vanligt, utan att hindras av sin sjukdom.

Om man har astma bör man undvika att röka själv eller att utsätta sig för passiv rökning. Förutom att detta kan förvärra symptomen, gör det också att det kan bli svårare att kontrollera effekten av medicinerna man tar. Man bör således undvika potentiellt rökiga platser, till exempel barer eller casinon i andra länder. Man bör som astmatiker också undvika vissa yrken där man kommer i kontakt med rök, mjöl eller kemikalier, till exempel bagare, brandman, svetsare, målare eller frisör.

Astma förändras med tid och med behandling. Det är därför viktigt att gå på regelbundna återbesök för att kunna avgöra om medicineringen behöver justeras. I vissa fall blir astmatikern också helt fri från sina besvär, och man kan avsluta medicineringen helt.

 
 

About the author

More posts by