Lungorna

Som med många andra organ i kroppen är även lungorna viktiga. Människan har två lungor och den vänstra är lite mindre på grund av hjärtats position. Med hjälp av lungorna kan vi syresätta kroppen, men ibland kan en sjukdom göra att andningen är svår. Rökning är känt för att vara farligt för lungorna och kan ge lungcancer. Andra faktorer som kan göra andningen svår är astma och emfysem.

 

Andningen
När vi andas sätts massor av olika saker igång i vår bröstkorg. När vi drar ett andetag så börjar det med att diafragman drar ihop sig i vår bröstkorg och detta gör att lungorna och lungsäcken sedan utvidgas. När lungorna utvidgas så blir det ett så kallat undertryck mellan lungorna och lungsäcken. När det blir ett undertryck så skapas det ett sug av luft i lungorna. När luft sugs in till lungorna så bidrar det till att även de så kallade alveolerna får luft. När man sedan andas ut luften så slappnar både diafragman och musklerna av. Detta resulterar i att lungorna drar ihop sig igen.

 

Vanliga komplikationer
Att lungorna inte fungerar precis som de ska kan bero på flera saker. En vanlig orsak till att andningen kan vara tung kan bero på att man har astma. Astma innebär i korta drag att luftrören drar ihop sig och då bildas det mer slem i luftrören än vanligt. Detta gör att det blir svårare att dra in ordentligt med syre till lungorna. Det finns olika svårighetsgrader, allt ifrån en lättare astma till en kritisk och mycket svår astma. Astma finns i två olika varianter, en som beror på allergi och en som inte gör det. Det vanligaste är att den allergiska astman startar när man är liten och den andra sorten förekommer oftare hos vuxna personer.Lungorna 1

 

Varför man får astma kan bero både på gener, men också olika miljöfaktorer. Om lungorna utsetts för rökning så kan astma bli ett problem. Andra faktorer som vad man äter, om man är stressad eller går på vissa mediciner kan vara en del av problemet. Innan pojkar och flickor kommer i puberteten så är det oftast pojkar som får astma. Kvinnor får oftare astma när de är lite äldre. I stort kan man säga att om man växer upp ute på landet, exempelvis på en bondgård minskar risken för att få astma orsakad av miljöfaktorer. Växer man däremot upp nära ett industriområde så ökar risken på grund av farliga utsläpp och dålig luft. Att ta hand om sina lungor är viktigt. Precis som en dieselbox gör en bil mer effektiv så gör även hälsosamma lungor din kropp mer produktiv. Se till att ta till hand om din kropp så att den fungerar som den ska.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto