Det är inte alls ovanligt med rökare i vårt samhälle. Trots fler och fler rökförbud, bilder av sjuka lungor och annat på cigarettpaket och liknande är det fortfarande en stor del av befolkningen som väljer att röka cigaretter och använda sig av tobak i annan form. Man kan inte bortse från att många rökare insjuknar i cancer och andra sjukdomar varje år. Men kan man förhindra sjukdomar som rökare, kan man bota dem och vilken lindring finns det att få om man blir sjuk?

Förhindra olika sjukdomar

Lungorna är ofta ett av de organ som tar mest stryk av rökning. Det rör sig helt enkelt om att cigarettrök och annat kommer in i lungorna och där blir en del skadliga ämnen kvar. Det är sedan de här ämnena som kroppen reagerar mot och det kan orsaka cancer. Om man är rökare kan det vara svårt att förhindra sjukdomar. Det kan dock löna sig att röka ett färre antal cigaretter och dessutom är det klokt att välja varianter med filter. Att växla mellan e-cigaretter och vanliga cigaretter kan också hjälpa något. Det allra bästa är såklart att helt sluta röka.

Lindring och ekonomisk ersättning

Om man drabbas av en lungsjukdom på grund av sitt rökande finns det en del lindring. För sjukdomar som astma och kol kan mediciner hjälpa och man kan också få syrgas. Om man sätts på en syrgasbehandling får man dock absolut inte röka då syrgasen kan explodera.

Att bli sjuk kan vara dyrt. Man kanske inte kan fortsätta på sitt arbete och det kanske inte är läge att gå i pension. Då kan det vara tryggt att ha tecknat en cancervårdsförsäkring som ger ersättning om man skulle drabbas av cancer. På så sätt kan man själv och efterlevande klara sig även om inkomsten skulle bli mindre.

Bota sjukdomar orsakade av rökning

När man som rökare drabbas av sjukdomar som cancer, astma med mera finns det inte några botemedel som gör att man blir helt frisk. Man kan må bättre, men sjukdomen kommer att finnas kvar. I vissa fall kan rökare som slutar röka och som inte mår allt för dåligt få transplantationer av olika organ. Ibland kan de lyckas och då kan personen bli närmast bra igen. Det är dock en relativt stor operation och om man har stora besvär sedan innan kan det vara svårt för kroppen att orka med.

Håll koll på lungorna

Både som rökare och icke rökare kan det vara klokt att hålla lite extra koll på sina lungor. Om man känner att man plötsligt blir mer ansträngd eller om man tycker att det är svårt att få luft kan det vara klokt att besöka sin vårdcentral. Ofta får man då göra en spirometri och mäta sin lungkapacitet.