Astma

Du kanske själv har, eller känner någon som lever med astma. Vad är egentligen denna sjukdom? Jo, hos en astmapatient finns en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftrören drar ihop sig och svullnar upp. I och med detta så minskas lufttillflödet till lungorna som kan leda till bland annat andnöd och hosta. Fler symtom kan även vara besvär i bihålorna och näsan eller ett svagt, pipande ljud från bröstet. Sjukdomen kan utvecklas i vilken ålder som helst, men bryter oftast ut i barndomen.

Vad triggar astma?

Asthma_(Lungs)Man vet inte helt klart vilka orsaker som ligger bakom sjukdomen men mycket tyder på att kemikalieanvändning, luftföroreningar och allergier ar bidragande faktorer. Allergisk astma är även kallad barnastma, vilken utlöses av något ämne som barnet är överkänslig mot. Man vet relativt lite inom just detta område och Kunskapen om allergi måste öka” för att eliminera denna sjukdom. Med rätt behandling och livsstil kan man leva ett fullt normalt liv med astma, det är viktigt att gå på regelbundna kontroller då astman kan förändras, eller i vissa fall, helt växa bort. Men ännu viktigare för en astmatiker är det att undvika triggande faktorer som rök och kemikalier.

 

 
 

About the author

More posts by