Så minskar du risken för lungcancer

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag, och lungcancer tillhör i sin tur en av de mest frekventa cancerformerna. Det gör att det finns ett akut behov av information och kunskap kring hur lungcancer kan förhindras. Tvärtemot vad många tror är cancer inget som nödvändigtvis dyker upp utan förvarning. Visst finns det många cancerfall som inte går att förklara med livsstilsbeslut, men det finns också mycket som var och en kan välja att göra för att minimera risken för att få cancer. Lungcancer är en särskilt svårartad form av cancer med låg överlevnadschans när den väl har spridit sig, vilket gör det ännu mer angeläget att informera om förebyggande åtgärder.

 

Rökning är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer. Lyckligtvis är många medvetna om detta och Sveriges regeringar har under många år tagit beslut med syftet att stävja rökningen bland svenska folket. Varningstexter på cigarettpaket och en mycket begränsad marknadsföring har lett till att rökning inte är lika förekommande i Sverige som i många andra länder. Ändå omsätter tobaksindustrin miljarder varje år och rökning fortsätter i stor skala att vara ett folkhälsoproblem. Det är viktigt att notera att risken för lungcancer på grund av rökning är dosrelaterad. Det innebär att det aldrig är för sent att sluta röka eftersom det förbättrar dina chanser att undgå sjukdomen.

Man with a tennis ball and a racquet

Man with a tennis ball and a racquet

 

Det finns också andra orsaker till att lungcancer kan uppstå. Ett av dem är ämnet radon som kan utsöndras ur väggar. Efter att forskningen visade att det finns ett samband mellan radon och lungcancer blev det förbjudet att använda ämnet i byggmaterial, men det kan fortfarande finnas hus som innehåller det hälsofarliga ämnet. Om du misstänker att det finns radon i dina väggar bör du snarat ta dit en kontrollant som mäter radonhalten och meddelar huruvida det är hälsofarligt att vistas i huset eller inte.

 

Lungcancer är inte den enda sjukdomen som påverkar din hälsa. Det finns många andra åkommor som du bör passa dig för. Många av dem går att motverka genom att hålla en bra och nyttig kost. På matklubben.se hittar du gott om recept för alla smaker.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto