Hur påverkar luftföroreningar våra lungor?

Att luftföroreningar påverkar både människa och miljö negativt vet nog de allra flesta men hur vi påverkas är inte lika känt. Luftföroreningar är ett problem som människan dragits med länge. Till och med i 1300-talets England hade dåtidens människor stora problem med förorenad luft. Då var stenkol som användes till att värma upp husen med den stora boven. Idag är det främst utsläpp från avgaser, industrier och från vedeldning som ställer till det. De ämnen som orsakar skador i bland annat lungorna är dioxider, ozon samt olika partiklar men det finns saker som du kan göra själv för att påverka och minska utsläppen.

Trafiken är en stor bov

Trafiken är en stor källa till utsläpp av kvävedioxid och det är i rusningstid som halterna är som högst. Stor mängd förekommer också under vintern då mer ved används för att värma upp våra hus samt när det är vindstilla. Kvävedioxiden påverkar luftvägarna negativt och du kan känna en irritation i halsen och vill hosta. I förlängningen kan det leda till vävnadsskador i lungorna och att lungfunktionen därför blir nedsatt. I en del fall kan det leda till lungsäcksinflammation. Vilka orsaker finns det till lunsäcksinflammation? Det vanligaste är att du har drabbats av ett virus men även bakterier och svamp kan orsaka sjukdomen. Om du under lång tid har utsatt dig för olika föroreningar har du större risk att drabbas.

Vad kan jag göra?

Du kan i viss mån själv vara med och påverka luften och då främst i din närmiljö. För att minska risken att andas in kvävedioxid är ett sätt att inte köra bensindrivna fordon i så stor utsträckning och att välja bort bensingräsklipparen. En annan förorening som florerar i luften är svaveldioxid som främst bildas genom förbränning av exempelvis olja. Om du använder dig av olja kan du påverka luftkvaliteten genom att välja en med låg mängd svavel. Ytterligare ett ämne är ozon som finns och ska finnas i stratosfären. Marknära ozon kan däremot vara skadligt och förvärra astmabesvär. Även här är rådet att köra mindre bil som drivs av bensin.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto