Leva med en lunga

Ibland händer oförutsedda saker i livet. På grund av sjukdom eller annan olycka kan det hända att man behöver operera bort en lunga. Lungor är ett avancerat organ som är svårt att efterlikna på konstlad väg. Läkarvetenskapen har inte nått samma framgångar på detta område som till exempel när det gäller hjärtan, där en pacemaker kan hjälpa ett svagt hjärta att slå. Tur i oturen så har människan två lungor och det går att leva med bara en. Man får nog tyvärr lägga sina eventuella planer om att bli idrottare åt sidan, men kan ändå se fram emot ett långt och kvalitativt liv.

lungkom.se

Göra det svåra enklare

En av de vanligaste orsakerna till att man har problem med lungorna är rökning. Att rökning är dåligt för hälsan är ingen ny vetenskap, tvärtom är det något som alla vet. Ihärdig rökning kan orsaka cancer som i sin tur kan leda till att man behöver operera bort tumörer i lungorna. I vissa fall behöver läkarna även ta bort en del av lungvävnaden, eller större del av lungan. Det hindrar andningsorganens kapacitet men behöver inte vara slutet på livet. Det finns knep för att leva enklare, till exempel bör man inte anstränga sig för mycket utan se till att ta hjälp av människor vid tunga aktiviteter, både om det handlar om att få hjälp med flyttstädning göteborg eller om man ska spela fotboll med barnbarnen. Det viktigaste när man har blivit sjuk är att svälja stoltheten och erkänna situationen som den är. Det finns hjälp att få, om du bara vågar be om den.

Ett kvalitativt liv

Kroppen är en återskapande organism som hela tiden gör nya celler. Därför finns det god chans att din kropp ska kunna fungera någorlunda normalt även om du har haft oturen att förlora en lunga. Cancer bildas när celler skadas, vilket sker genom en naturlig mutation eller yttre påverkan. En sådan yttre påverkan är rökning, därför är det viktigt att aldrig börja röka. Om du ändå röker och har fått problem med lungorna bör du sluta omgående, eftersom skadan riskerar att bli större. Om det har gått så långt att man har opererat bort en lunga gäller det att hålla den kvarvarande lungan i trim. Även om man känner att man ofta blir väldigt trött och inte vill göra annat än att sitta i soffan är det livsviktigt att röra på sig så att kroppen kommer igång. Blodcirkulationen ökar cellbyggnaden och gör att du kan leva ett kvalitativt liv med bara en stark lunga.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto